Privacy-verklaring

In deze privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarop is dit beleid van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) onze website www.vincentoptiek.nl, en geldt wanneer u gebruik maakt van onze diensten (in de winkel).

Wat doen wij?

Het is mogelijk dat wij bij onze dienstverlening persoonsgegevens van u verwerken. Met name zal het daarbij gaan om NAW-gegevens, (email)adressen en telefoonnummers. Het zal echter ook om bril- of contactlenssterkten of andere informatie (zoals oogmeetgegevens en zorgverzekeringsgegevens) kunnen gaan. Verder hangen er in de winkel beveiligingscamera’s ter voorkoming van diefstal en ter bescherming van onze klanten en medewerkers.

Voor bepaalde werkzaamheden schakelen wij derde partijen in, waarmee wij mogelijk ook persoonsgegevens delen. Deze andere bedrijven zijn in het bijzonder bezorgdiensten, (cloud)emailproviders en toeleveranciers van (op maat gemaakte) lenzen, brillen(glazen) en toebehoren. Ook delen wij persoonsgegevens met Famed te Amersfoort, in verband met het administreren, factureren en innen van declaraties (bij de zorgverzekeraar).

Waarom doen wij dit?

Wij verzamelen en verwerken de genoemde informatie om de volgende redenen:

 1. Om contact met u te kunnen hebben en om uw gegevens in onze administratie te kunnen opslaan en raadplegen (relatiebeheer);
 2. Om de gevraagde werkzaamheden voor u te kunnen (laten) uitvoeren;
 3. Om vragen te beantwoorden en afspraken te maken via het contactformulier op onze website www.vincentoptiek.nl;
 4. Om vragen te beantwoorden en afspraken te maken via onze Facebookpagina; en
 5. Om wettelijke (bewaar)plichten na te leven.

Tenslotte sturen wij u graag periodiek een nieuwsbrief op het emailadres dat wij van u hebben verkregen.

Wat is de grond hiervoor?

Het gebruik hiervan is gerechtigd omdat dit voor ons nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat wij daartoe gerechtigd zijn omdat wij deze gegevens volgens de wet moeten bewaren of delen. In elk geval zullen wij deze informatie niet langer bewaren dan nodig of verplicht.

Het is mogelijk dat wij uw (uitdrukkelijke) toestemming vragen voor verwerking, of dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij gebruik van de gegevens (bijvoorbeeld voor verzending van de nieuwsbrief). U heeft dan altijd het recht om uw gegeven toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken.

Voor het gebruik van camerabeelden hebben wij ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van de veiligheid van onze klanten, medewerkers en producten. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij sprake is van een incident, dan bewaren we de beelden tot het incident is afgehandeld.

Wat zijn uw verdere rechten?

 1. Inzage: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien.
 2. Rectificatie / verwijdering: U kunt ook ons ook verzoeken om uw gegevens te laten rectificeren of verwijderen.
 3. Beperking / bezwaar: Verder mag u ons vragen de verwerking van de informatie te beperken of daartegen bezwaar maken.
 4. Data-overdracht: U kan ons verzoeken om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, weer te ontvangen (zodat u die weer kan delen met een ander).
 5. Klacht: U heeft tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Meer informatie: aanvullende informatie over uw rechten is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met:

Bon Art Optiek Houten B.V. (h.o.d.n. Vincent Optiek
Plein 9A
3991 DK te Houten

Website: www.vincentoptiek.nl
Telefoonnummer: 030 636 0890
E-mailadres: info@vincentoptiek.nl